ხშირად დასმული კითხვები

კომპანია არქთემი ოპერირებს სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ყველა მუნციპალიტეტის მერიასა და არქიტექტურის სამსახურთან.

  1. თუ კომპანია არქთემის მეშვეობით მოპოვებულ სამშენებლო ნებართვაზე, სამართლებრივი პრობლემა შეექმნება დამკვეთს, ჩვენი კომპანიის იურისტები სრულიად უსასყიდლოდ დაიცავენ დამკვეთის ინტერესებს საჯარო თუ სასამართლო უწყებებში.
  2. მოგეხსენებათ, რომ სამშენებლო ნებართვის მოპოვება არ ნიშნავს
    მშენებლობის უშუალოდ დაწყებას, საჭიროა ნებართვის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია ე.წ. „განშლა“. განშლის პროცედურა საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობაა, რომელშიც დახმარება ჩვენი კომპანიის მეშვეობით, ასევე სრულიად უსასყიდლოდ
    არის შესაძლებელი.

დიახ, შესაძლებელია. კომპანია დამკვეთს სთავაზობს როგორც საკუთარ  არქიტექტურულ მომსახურეობას, ასევე სურვილის შემთხვევაში დამკვეთს  შეუძლია თავისი არქიტექტორის მომსახურეობით ისარგებლოს. აღნიშნულ შემთხვევაში მოქმედებს განსხვავებული სახელშეკრულებო პირობები. დამატებით აღვნიშნავთ, რომ კომპანია სრულ პასუხისმგებლობას იღებს მხოლოდ საკუთარი იურიდიული, არქიტექტურული და გეოლოგიური მომსახურეობის შემთხვევაში.

პირველადი კონსულტაცია უფასოა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ჩვენს კომპანიაში რამდენიმე სპეციალიზირებული იურისტია უშუალოდ სამშენებლო დავებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სურვილის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, ჩვენი იურისტები მაქსიმალურად დაიცავენ თქვენს ინტერესებს სასამართლო თუ საჯარო უწყებებში.

ჩვენთან კომუნიკაცია მარტივია. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ კონტაქტის გვერდზე მითითებულ რეკვიზიტებზე და კონსულტანტი დეტალურად დაგაკვალიანებთ.

რა თქმა უნდა! კომპანია არქთემი, ითვალისწინებს პანდემიიდან გამომდინარე რეგულაციებს, შესაბამისად ჩვენთან თავისუფლად და მარტივადაა შესაძლებელი ელექტრონული კომუნიკაცია.

მოგახსენებთ, რომ კომპანიას აქვს საკომუნკიკაციო რამოდენიმე წყარო. თქვენი სურვილიდან გამომდინარე მითითებული წყაროებიდან ერთ – ერთზე შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ თქვენს ხელთ არსებული სამშენებლო დავასთან დაკავშირებული მასალები.
მასალების მიღების დადასტურებიდან 3 სამუშაო დღეში, ჩვენ გავცემთ მოსალოდნელ შედეგთან მაქსიმალური სიზუსტით მიახლოებულ პასუხს.

  1. ჩვენთან ურთიერთობა სრულიად გამჭირვალე და მარტივია.
  2. კომპანია არქთემის თითოეული თანამშრომელი მაქსიმალური სიფრთხილით და სიზუსტით ეკიდება თითოეულ დეტალს.
  3. ჩვენი პრიორიტეტი თქვენი ინტერესების ზედმიწევნით გათვალისწინებაა.
  4. კომპანია არქთემი ამაყობს, იმით რომ თანამშრომლობს ისეთ პროფესიონალებთან, რომლებსაც ზურგს მრავალწლიანი გამოცდილება უმაგრებს, სამშენებლო დავებთან დაკავშირებით.
Scroll to top